Scholing

Tot voor kort verzorgde ik scholingen aan zorginstellingen en medewerkers in de zorg rondom zwangerschap en geboorte. Door de drukke werkzaamheden laat ik deze scholingen (aan medewerkers van o.a. kraambureaus) over aan één van mijn collega’s. Op de site van de KCKZ is een lijst te vinden van de geaccrediteerde scholingen.  De inhoud is conform de richtlijnen zoals genoemd in de multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding.

Certificering

Voor veel instellingen staat voor de komende jaren het behalen van het BabyFriendly certificaat op de agenda. Het doel hierbij is te kijken naar hoe de 5 standaarden van BabyFriendly in de praktijk worden toegepast. Deze standaarden zijn gebaseerd op de 10 vuistregels van WHO/Unicef.

Voor begeleiding en scholing van uw instelling ten aanzien van deze certificering verwijs ik naar één van mijn collega’s (te vinden via de site van de NVL).

Voor inhoudelijke informatie over de 5 standaarden en het Borstvoedingscertificaat kunt u kijken op de site van de Stichting Zorg voor Borstvoeding.