Wat is een lactatiekundige?

Een lactatiekundige helpt met borstvoedingsproblemen.

Het kan zijn dat je bent doorverwezen door het consultatiebureau, een kraamverzorgster, je huisarts of de verloskundige. Misschien heb je een vriendin die ook een lactatiekundige heeft geraadpleegd. Hoe dan ook, hier ben je aan het juiste adres voor:

  • aanhoudende pijn bij het voeden
  • onzekerheid over de hoeveelheid melk
  • achterblijvende productie
  • tepelkloven
  • dreigende borstontsteking
  • kolfproblemen
  • spugen en/of darmkrampjes
  • groeiachterstand
  • borstvoeding en ziekte 
  • operaties en/of medicijnen bij borstvoeding

Wat betekent IBCLC?

Ik ben lactatiekundige IBCLC en dat betekent dat je een internationaal diploma hebt.  IBCLC is de afkorting voor International Board of Certified Lactation Consultants. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Daarnaast ben ik ingeschreven als docent bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Ik werk ook een aantal dagdelen bij de gemeente Den Haag als lactatiekundige IBCLC. Daar verzorg ik de lactatie-spreekuren en geef scholing aan medewerkers. Binnen de Landelijke Borstvoedingsraad, ben ik nauw betrokken geweest bij de realisatie van de Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding. Daarmee wordt gestreefd naar een samenleving waarin het geven van borstvoeding gewoon is en waarin iedereen bekend is met de gezondheidseffecten van borstvoeding. Ouders moeten een weloverwogen keuze kunnen maken over de voeding van hun baby en vrouwen mogen hun kinderen borstvoeding geven zolang zij willen. 

Over Karin Tiktak

2017-1

Ik ben Karin Tiktak en sinds 2005 werk ik als lactatiekundige in mijn eigen praktijk.

Ik ben 52 jaar en moeder van 3 kinderen, die mij de pure praktijkervaring hebben gegeven, waardoor ik in ging zien hoe belangrijk moedermelk is voor een baby. Vanuit het vrijwilligerswerk bij Vereniging Borstvoeding Natuurlijk heb ik vervolgens de switch gemaakt naar het zelfstandig ondernemerschap. 

+ Ontwikkeling & Werkervaring

Na mijn VWO heb ik Microbiologie gestudeerd op de Hogeschool Larenstein, gevolgd door 3 jaar bioprocestechnologie in Wageningen. Na een aantal jaren werkervaring heb ik mijn pedagogisch didactisch diploma behaald. Ik gaf (micro) biologie op het MLO. Bij de Vakopleiding voor de procesindustrie heb ik vervolgens vakinhoudelijke teksten geredigeerd en multimediale lesmaterialen ontwikkeld. Bij Vapro-OVP werd ik aangesteld als consultant laboratoriumtechniek en de laboratoria in Zuid-Holland te bezoeken voor advisering en scholing van medewerkers.

Mijn kennis en kunde houd ik bij met persoonlijke ontwikkelingstrajecten en studiedagen van mijn beroepsgroep. Ik ben als lactatiekundige werkzaam bij de Gemeente Den Haag. Ook voor diverse kraambureaus word ik ingezet om specialistische begeleiding te geven. Daarnaast heb ik  medewerkers van consultatiebureaus en kraamzorgorganisaties geschoold. Ik neem deel aan het regionaal overleg lactatiekundigen Zuid-Holland en het Landelijk overleg lactatiekundigen in de JGZ. Ik neem collega’s waar tijdens vakanties/ziekte.  Van 2016-2020 was ik bestuursvoorzitter van ELACTA, de Europese Alliantie van Lactatiekundigen. Daarna was ik tot mei 2021 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.

Als zelfstandig ondernemer beheer en ontwikkel ik mijn eigen site en ook de (financiele) administratie is in eigen handen. Mijn vrije tijd besteed ik aan zeilen en ik ben lid van de Soroptimistenclub Delft.

Vraag hier direct een consult aan

Vraag aan!

Voordelen van een consult

Professioneel advies
Voorkom borstvoeding problemen
Hoe problemen aan te pakken
Zekerheid in een onzekere periode